สำรวจพื้นที่บริเวณหน้าเสาธงและสนามฟุตบอลโรงเรียนสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน