📣🎉 โรงเรียนสิงห์บุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางจรัสศรี งามจริง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับคัดเลือก “สตรีดีเด่น” ด้านช่วยเหลือสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการสตรีสิงห์บุรี สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

📣🎉 โรงเรียนสิงห์บุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางจรัสศรี งามจริง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับคัดเลือก “สตรีดีเด่น” ด้านช่วยเหลือสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามโครงการสตรีสิงห์บุรี สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนี พันปีหลวง