ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายมานพ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
มอบหมายให้ นายมานพ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี