การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทำบุญสะพาน “สะพานรัฐประชาราษฎร์รวมใจ” และการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 115 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี

วันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทำบุญสะพาน “สะพานรัฐประชาราษฎร์รวมใจ” และการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 115 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี ทั้งนี้มีตัวแทนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี