ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
ตรวจเยี่ยมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนสิงห์บุรี