เอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบคัดเลือก

เอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2565

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ⇒ แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-ของผู้สมัครสอบคัดเลือก.pdf (13867 downloads)

แบบแสดงผลการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สมัครสอบคัดเลือก