รายงานตัวนักเรียน ม. 3 (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2565

ให้นักเรียน ม. 3 ปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อในประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 ต่อ ม. 4 ปีการศึกษา 2565
ของโรงเรียนสิงห์บุรี (ประเภทโรงเรียนเดิม) กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ลงในฟอร์มนี้ ( ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 )

 

คลิ๊ก ⇒ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7swBDad1vfx3VaYB2iuU7jO_feOUlKZX5uOADQMBDTbBURw/viewform