การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในรูปแบบ Onsite และ Online

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายจำเรียง หลำริ้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในรูปแบบ Onsite และ Online
โดยมี นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี

ดูรูปถ่ายเพิ่มเติมคลิ๊ก…