📢 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ⏲️ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 👤 ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 31 ราย 📌 การรักษา 🥳 รักษาหายแล้ว 30 ราย (96.77%) 🏢 กำลังรักษาตัว 1 ราย (3.23%) (เป็นนักเรียนกลุ่มที่เรียน online) ⚫ เสียชีวิต 0 ราย

📢 รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนสิงห์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
⏲️ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
👤 ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 31 ราย
📌 การรักษา
🥳 รักษาหายแล้ว 30 ราย (96.77%)
🏢 กำลังรักษาตัว 1 ราย (3.23%) (เป็นนักเรียนกลุ่มที่เรียน online)
⚫ เสียชีวิต 0 ราย