ขอเชิญชวนนักเรียน และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของผู้เรียน กิจกรรม FIVE DAY ART FOR YOU ผ่านระบบออนไลน์ live สด เพจโรงเรียนสิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00-16:30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนนักเรียน และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของผู้เรียน
กิจกรรม FIVE DAY ART FOR YOU
ผ่านระบบออนไลน์ live สด เพจโรงเรียนสิงห์บุรี
ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565
เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00-16:30 น. เป็นต้นไป