การประชุมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบราชการ โดยมีคณะผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
การประชุมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบราชการ
โดยมีคณะผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี

ดูรูปถ่ายเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่…