การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ให้กับ นายพลนพ น้อยหลุ่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยมี นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประเมินดังกล่าว
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร ๕ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพถ่ายเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่