การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุรี

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุรี
โดยมีคณะผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสีหราช โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพถ่ายเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่