คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี ในรูปแบบ Onsite และ Online

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี ในรูปแบบ Onsite และ Online
โดยมี นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพถ่ายเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่