โรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมพิธีรับพระราชทานทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
ร่วมพิธีรับพระราชทานทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓
โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี
ให้กับนางสาวณัฐธยาน์ อนุพันธ์พงษ์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี
ทั้งนี้มีนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพถ่ายเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่