โรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมารดาของ นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสิงห์บุรี หายจากอาการป่วยและกลับมามีสุขภาพดีต่อไป

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยครู และบุคลากร ฯ โรงเรียนสิงห์บุรี
มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมารดาของ นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสิงห์บุรี
หายจากอาการป่วยและกลับมามีสุขภาพดีต่อไป
ณ ห้องโถงหน้าสำนักงานอำนวยการ อาคาร ๔ โรงเรียนสิงห์บุรี