โรงเรียนสิงห์บุรีเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ และรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายจำเรียง หลำริ้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนสิงห์บุรีเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ทั้งนี้ นางสาวกวินธิดา คำรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ โรงเรียนสิงห์บุรี
จาก นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี