จดหมายข่าว ฉบับที่ 218

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค (ภาคประชาชน) จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานรถโดยสารปลอดภัยตามโครงการ “เสริมพลังผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อรถโดยสารปลอดภัย” เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ICT โรงเรียนสิงห์บุรี