จดหมายข่าว ฉบับที่ 217

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมกับ นายอภินันท์ ตระกูลปาน ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดสิงห์บุรี นายมานพ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล พร้อมคณะกรรมการงานอาคารสถานที่โรงเรียนสิงห์บุรี ทำการสำรวจพื้นที่ด้านหน้าโรงเรียน เพื่อวางแผนในการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้ากำลังสูงด้านหน้าโรงเรียน รวมทั้งวางแผนเส้นทางการจราจรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน