ดร.ชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี นางนัฐวรรณ ศรีทอง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ณ โรงเรียนอินทร์บุรี