โรงเรียนสิงห์บุรี กำหนดจัดงาน สิงห์คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์’๖๔ จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนสิงห์บุรี กำหนดจัดงาน สิงห์คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์’๖๔

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meet