นางสาวกวินธิดา คำรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสิงห์บุรี คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ การแข่งขันในโครงการการคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ ๙๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภท การสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวกวินธิดา คำรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสิงห์บุรี คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ การแข่งขันในโครงการการคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ ๙๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภท การสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์

โดยนายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี นำนักเรียนและนายโสรัฐ ขันติกุล และนางหทัยชนก ขันติกุล ครูที่ปรึกษาโครงงาน รับถ้วยรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์