ขอเชิญชวนลูกฟ้าแดง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2564

ขอเชิญชวนลูกฟ้าแดง ส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2564 ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ >>>> ปรับเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ เรียนรู้อย่างปลอดภัย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<<< Link สำหรับส่งผลงาน ภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์ / อินโฟกราฟฟิก / คำขวัญ https://1th.me/qgdZ4 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 Link เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ https://1th.me/FJ2DV แบบทดสอบจะเริ่มเปิดให้นักเรียนเข้าไปตอบแบบสอบถามในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 เมื่อได้คะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์