การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์จากงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่  2 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ถ้าห้องใดมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องแล้ว สามารถรายงานผลลงใน Google Form โดยแสกนจาก QR-Code ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ) คำสั่งฉบับจริงคุณครูสามารถเข้าไปรับได้จากในตะกร้าสีฟ้า ที่ห้องกิจการนักเรียน  หรือสามารถโหลดคำสั่งได้จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุรี ( www.sing.ac.th)

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนสิงห์บุรี ที่ 183/2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564