โรงเรียนสิงห์บุรีร่วมพิธีบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2564

โรงเรียนสิงห์บุรีร่วมพิธีบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น.
นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายมานพ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล ร่วมพิธีบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2564 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี