รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “นาฏยวาทิตกิตติประกาศ”

โรงเรียนสิงห์บุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “นาฏยวาทิตกิตติประกาศ”
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน