จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฉบับที่ 8

วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมคณะผู้บริหารต้อนรับคณะการตรวจพื้นที่ ตามโครงการ กำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง : อาคาร ๕ โรงเรียนสิงห์บุรี