การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ณ ห้องปัญญาดิลก ห้องสมุดโรงเรียนสิงห์บุรี

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.
นางเรณู ร่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ณ ห้องปัญญาดิลก ห้องสมุดโรงเรียนสิงห์บุรี