การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ประจำปี 2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ณ ห้องประชุมอัมพวัน อาคาร ict โรงเรียนสิงห์บุรี