โรงเรียนสิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 (บ.2)

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
กลุ่มบริหารโรงเรียนสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564 (บ.2) โดยมีนายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารและเลขาผู้อำนวยการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของโรงเรียน ณ ห้องประชุมสีหราช อาคาร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA