โรงเรียนสิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดี ดร.รุ่งนภา ธิฆะพร ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม