การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ “สายธารพระนอนจักรสีห์ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ “สายธารพระนอนจักรสีห์ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ภายใต้โครงการพิธีเปิดและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพุทธลีลา เทศนาปาฏิหาริย์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดโดยจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมกับวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร และสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวฐานิกา สาดตระกูลวัฒนา ม.๕/๔
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน ​นางสาวภัคจิรา ม้าเทศ ม.๖/๒ , นางสาวสิริวิมล บุญธรรม ม.๖/๓ , นางสาวศศิวรรณ เมืองสว่าง ม.๖/๙ , นางสาวรัตนากร อัมพวัน ม.๕/๗ , เด็กหญิงอินทิรา นามราช ม.๑/๘ , เด็กหญิงณัฐธิดา ยิ้มย่อง ม.๑/๘
ครูผู้ฝึกซ้อม​​ครูกุนที กลัดสุข,​ ครูพัชรี วังกานนท์, ครูปาริชาติ สาระเห็ด, ครูวิรัชดา หรั่งแร่