ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (*แก้ไข)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รับตรง 61 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบโควตาสำหรับ ปวช. / ปวส.
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการรับตรง รอบหลัง ADMISSION ประจ
เอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
เรื่อง แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับวันหยุดเรียน ในสัปดาห์การสอบกลางภาค 1/2560
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน2560
ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการยื่นคะแนนสอบ ปีการศึกษา 2560
ม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2560
ม.รังสิต รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภททุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) โครงการความส
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2560
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (8 มิ.ย. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (8 มิ.ย. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (9 มิ.ย. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (9 มิ.ย. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (6 มิ.ย. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (6 มิ.ย. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (7 มิ.ย. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (7 มิ.ย. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (2 มิ.ย. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (2 มิ.ย. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (31 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (31 พ.ค. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ห้องเรียนปกติ (29 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (29 พ.ค. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (25 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 (25 พ.ค. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ห้องเรียนปกติ (10 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ห้องเรียนปกติ (10 พ.ค. 60)
เผยแพร่ผลงานวิชาการรายวิชาการจัดการฐานข้อมูล
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (8 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ห้องเรียนปกติ (8 พ.ค. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนิติฯ (8 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนิติฯ (8 พ.ค. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (4 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560 ในเขตฯ (4 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560 นอกเขตฯ (4 พ.ค. 60)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ (4 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (4 พ.ค. 60)
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรอง ม.1 ปี 60 ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตฯ)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรอง ม.1 ปี 60 ประเภทห้องเรียนปกติ (นอกเขตฯ)
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรอง ม.4 ปี 60 ประเภทห้องเรียนปกติ
รายชื่อแนบท้ายประกาศการจัดห้องเรียน ชั้น ม.4 ปี 2560
ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2560
ประกาศเรียกสำรอง ม.4 โครงการ สสวท. มามอบตัว
รายชื่อแนบท้ายประกาศการจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ 2560
รายชื่อแนบท้ายประกาศ เรียนสำรอง ม.4 โครงการ สสวท.
ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนกติ
รายชื่อแนบท้ายประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1 MEP (กรณีเพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 โครงการ MEP (กรณีเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปี 2560 โครงการ MEP กรณีเพิ่มเติม
รายชื่อที่แนบท้ายประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 MEP ปี 60 กรณีเพิ่มเติม
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2560 ห้องเรียนปกติ มารายงานตัว
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรอง ม.4 ปี 60 มารายงานตัว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2560 ห้องเรียนปกติ
รายชื่อแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี 2560 ประเภทในเขตฯ
รายชื่อแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ปี 2560 ประเภททั่วไป (นอกเขตฯ)
ประกาศเรียก สำรอง ม.1 ปี 60 ห้องเรียนปกติ มารายงานตัว
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรอง ในเขตฯ มารายงานตัว
รายชื่อแนบท้ายประกาศเรียกสำรอง นอกเขตฯ มารายงานตัว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ
ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นม. 4 ประเภททั่วไป
ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นม. 4 ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ MEP
ใบสมัครสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ประกาศแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
การแต่งตั้ง กพฐ. โรงเรียนสิงห์บุรี
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th