ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    ข่าวรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี
Untitled Document
ประกาศเรียกสำรอง ครั้งที่ 2 ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐศาสตร์
แจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
รายชื่อมอบตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลคะแนนการสอบ ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2563 กรณีเพิ่มเติม
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ โครงการ MEP ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 กรณีเพิ่มเติม
ประกาศเรียกสำรอง ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท.
ประกาศผลสอบฯ โครงการ สสวท. ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบฯ โครงการ นิติ-รัฐศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
TOP TEN โครงการ สสวท. ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
TOP TEN โครงการ นิติ-รัฐฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศเรียกสำรอง ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท.
ประกาศเรียกสำรอง ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐฯ
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ MEP เพิ่มเติม
TOP TEN โครงการ สสวท. ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
TOP TEN โครงการ MEP ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศเรียกสำรอง ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ MEP
ประกาศเรียกสำรอง ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท.
ประกาศผลสอบฯ โครงการ MEP ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบฯ โครงการ สสวท. ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการ นิติ-รัฐฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการ MEP ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการ สสวท. ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ปี 62 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการ สสวท. ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตัวอย่างใบรับรองผลการศึกษา
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ม.4 ปี 2563
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐฯ ม.4 ปี 2563
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ MEP ม.1 ปี 2563
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ม.1 ปี 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.1 ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.4 ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ นิติ-รัฐฯ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th