รายชื่อมอบตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
=============================================================
ช่วงเวลาในการมอบตัว ดังนี้
ลำดับที่ 1-12 มอบตัว เวลา 08.30 น. - 09.50 น.
ลำดับที่ 13-24 มอบตัว เวลา 10.00 น. - 10.50 น.
ลำดับที่ 25-36 มอบตัว เวลา 11.00 น. - 12.00 น.


  ดาวน์โหลดเอกสาร
=============================================================
วัน เวลา ที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2563 19:19:46