>> กำหนดการกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ SCIENCE TEST ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 13 ก.พ. 2563 17:28:21
กำหนดการกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
SCIENCE TEST ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ชิงรางวัลและโล่ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ อาคาร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี
เอกสารแนบ