โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562
=============================================================
โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (Math Test Singburi 6) เริ่มสมัครสอบได้แล้ววันนี้!

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการสอบประเมินตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สอบในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563


  ดาวน์โหลดเอกสาร
=============================================================
วัน เวลา ที่เผยแพร่ 22 ม.ค. 2563 18:53:46