>> การรับสมัครครูผู้สอนโครงครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 06 ม.ค. 2563 19:18:32
การรับสมัครข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
เอกสารแนบ