>> โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 5

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2562 17:12:28
โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Math Test Singburi 5) เริ่มสมัครสอบได้แล้ววันนี้!

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการสอบประเมินตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
***สอบในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562***
เอกสารแนบ