>> งานนิทรรศการ Open House ครั้งที่ 1

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 28 ม.ค. 2562 13:56:56
กิจกรรม Open House ครั้งที่ 1
“วิชาการก้าวไกล ศึกษาไทย ไร้พรหมแดน Thailand 4.0”
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
วันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารแนบ