>> *****ประกาศผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560*****

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 27 มี.ค. 2561 09:50:41
ประกาศผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx