>> ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.4 โครงการ นิติฯ ปีการศึกษา 2561 มามอบตัว

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561 12:00:55
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐศาสตร์
มามอบตัว ใน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสิงห์บุรี
เอกสารแนบ