>> ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561 มามอบตัว

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561 11:59:16
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Mini English Program (MEP)
มามอบตัว ใน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสิงห์บุรี

เอกสารแนบ