>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน เวลา ที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2561 13:15:22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคาร 1 โรงเรียนสิงห์บุรี
***ผู้เข้าสอบต้องเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกา มาในวันสอบ***
เอกสารแนบ