Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 
 

 

Untitled Document
Slide 2
Slide 3
Slide 4
   ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสิงห์บุรีเปิดสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
ติดต่อขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนสิงห์บุรี
ในวันที่ 8 ก.ค. 58 ถึงวันที่ 20 ก.ค.58
คุณลักษณะครุภัณฑ์
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  วันประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติครู
  และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปี 2558
  
   ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)
กิจกรรมมอบสมุดบันทึก โครงการ "อ่านเพิ่มเติม เสริมสร้างความรู้"
การประชุมปฏิบัติการก่อนปิดภาคเรียน
งาน 108 ปี สิงห์บุรีคืนถิ่น
   
  
    ข่าวการศึกษา
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th