ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
Slide 1
Slide 2
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
ตัวอย่างรายงานโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 5
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
เชิญชมนิทรรศการ และเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการนักเรียน Open House ครั้งที่ 1
งานนิทรรศการ Open House ครั้งที่ 1
การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประกาศการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ นิติ-รัฐฯ ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.4 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นิติ-รัฐฯ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน2561
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเบิกค่าการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 2561
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th