Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
Slide 1
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี
คำสั่งแต่งตั้ง กพฐ. โรงเรียนสิงห์บุรี
ารสรรหาและเลือกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์บุรี
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  วันประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติครู
  และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปี 2558
  
   ภาพกิจกรรม
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบทุนการศึกษา
กีฬาระหว่างคณะสีโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
อบรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
 คณะผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมและลงนามอวยพรให้กับพระธรรมสิงหบูราจารย์
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์บุรีสวัสดีปีใหม่และขอคำอวยพรจากผู้ใหญ่
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์บุรีสวัสดีปีใหม่และขอคำอวยพรจากผู้ใหญ่
 การประชุมสมาคมศิษย์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  
    ข่าวการศึกษา
 
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th