ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
Slide 2
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adob
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการคิดคณิตในรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบฝึก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร​ ปีการศึกษา​ 2562
ประกาศผลการสอบโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
ตัวอย่างรายงานโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 5
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปีการศึกษา 2562
ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 ในระดับ TOP TEN ห้องเรียนปกติ ปี 2562
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในระดับ TOP TEN ห้องเรียนปกติ ป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
หนังสือรับรองฯ ของนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ปี 2562
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม2561
อ่านทั้งหมด
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th