ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครครูผู้สอนโครงครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 5E ที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแ
รับสมัครบุคคลเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม)
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adob
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการคิดคณิตในรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบฝึก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ม.4 ปี 2563
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ นิติ-รัฐฯ ม.4 ปี 2563
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ MEP ม.1 ปี 2563
ใบสมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. ม.1 ปี 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.1 ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.4 ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ นิติ-รัฐฯ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
อ่านทั้งหมด
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th