โรงเรียนสิงห์บุรีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ โรงอาหารของโรงเรียน

ช่วงเช้า  เวลา 08.00 – 12.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ช่วงบ่าย เวลา 12.30 – 15.30 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6