ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
Slide 10
Slide 11
Slide 12
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
กำหนดการรับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสิงห์บุรี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 1/2561 -10/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 11/2561 -20/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 21/2561 -30/2561
รางานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.4 โครงการ นิติฯ ปีการศึกษา 2561 มามอบตัว
ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561 มามอบตัว
* ประกาศเรียกสำรอง (เพิ่มเติม) ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 โครงการ สสวท. ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 โครงการ นิติฯ ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
* ประกาศเรียกสำรอง ม.1 โครงการ MEP ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัว
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2560
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th