Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 
 

 

Untitled Document
   ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนผู้ที่สนใจขอรับรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนสิงห์บุรี
หรือโทรศัพท์ 036-507160
คุณลักษณะรายละเอียดสื่อการสอน
รายละเอียดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาสู่ AEC
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558   
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  วันประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติครู
  และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปี 2558
  
   ภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
 กิจกรรมโครงการนักศึกษาวิชาทหารร่วมพลังบริจาคโลหิตเทิดพระเกียติ
 กิจกรรมสานฝัน 3H
 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2558
 กิจกรรมค่ายวิชาการวันอาเซียน
 กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)
 กิจกรรมมอบสมุดบันทึก โครงการ "อ่านเพิ่มเติม เสริมสร้างความรู้"
 การประชุมปฏิบัติการก่อนปิดภาคเรียน
 งาน 108 ปี สิงห์บุรีคืนถิ่น
   
  
    ข่าวการศึกษา
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th