ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 5E ที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแ
รับสมัครบุคคลเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม)
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adob
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการคิดคณิตในรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบฝึก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร​ ปีการศึกษา​ 2562
ประกาศผลการสอบโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
ประกาศเรียกสำรองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว
นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 ในระดับ TOP TEN ห้องเรียนปกติ ปี 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในระดับ TOP TEN ห้องเรียนปกติ ป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
หนังสือรับรองฯ ของนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ปี 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปี 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปี 2562
ระเบียบการรับสมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ระเบียบการรับสมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
แผนการรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
อ่านทั้งหมด
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th