Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

 

Untitled Document
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี
คำสั่งแต่งตั้ง กพฐ. โรงเรียนสิงห์บุรี
ารสรรหาและเลือกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์บุรี
กำหนดการลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ในวันที่ 22 มีนาคม 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  วันประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติครู
  และนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2557
รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
 ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิงห์บุรี ประจำปี 2558
  
   ภาพกิจกรรม
 คณะผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมและลงนามอวยพรให้กับพระธรรมสิงหบูราจารย์
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์บุรีสวัสดีปีใหม่และขอคำอวยพรจากผู้ใหญ่
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์บุรีสวัสดีปีใหม่และขอคำอวยพรจากผู้ใหญ่
 การประชุมสมาคมศิษย์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงห์บุรี
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
 กิจกรรมโครงการนักศึกษาวิชาทหารร่วมพลังบริจาคโลหิตเทิดพระเกียติ
 กิจกรรมสานฝัน 3H
 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสิงห์บุรี ปี 2558
 กิจกรรมค่ายวิชาการวันอาเซียน
 กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)
 กิจกรรมมอบสมุดบันทึก โครงการ "อ่านเพิ่มเติม เสริมสร้างความรู้"
 การประชุมปฏิบัติการก่อนปิดภาคเรียน
 งาน 108 ปี สิงห์บุรีคืนถิ่น
   
  
    ข่าวการศึกษา
 
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th