ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
Slide 1
Slide 2
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการคิดคณิตในรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แบบฝึก
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร​ ปีการศึกษา​ 2562
ประกาศผลการสอบโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
ตัวอย่างรายงานโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ครั้งที่ 5
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2561
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปี 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปี 2562
ระเบียบการรับสมัคร ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ระเบียบการรับสมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
แผนการรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th